Daňový a účetní kalendář 2017

Leden 2017

9.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2016
9.1. Spotřební daně platba daně za 11/2016 (CÚ) (kromě lihu)
20.1. Sociální pojištění záloha za 12/2016
25.1. DPH přiznání a platba daně za 12/2016 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2016 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 12/2016 nebo za 4. čtvrtletí 2016
kontrolní hlášení za 12/2016 – FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.1. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2016 (CÚ)
25.1. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2016
31.1. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2016
31.1. Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitostí na rok 2017
31.1. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2016
31.1. DPH oznámení změny zdaňovacího období
31.1. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2017

Únor 2017

8.2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2017
9.2. Spotřební daně platba daně za 12/2016 (CÚ) (kromě lihu)
15.2. Oznamovací povinnost oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2016
odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2016
20.2. Sociální pojištění záloha za 1/2017
27.2. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2017 (CÚ)
27.2. DPH přiznání a platba daně za 1/2017 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 1/2017
kontrolní hlášení za 1/2017 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.2. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 1/2017
28.2. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2016
(v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.)
odvod srážkové daně za 1/2017

Březen 2017

8.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2017
13.3. Spotřební daně platba daně za 1/2017 (CÚ) (kromě lihu)
15.3. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí
20.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2016
(pouze při elektronickém podání)
20.3. Sociální pojištění záloha za 2/2017
27.3. DPH přiznání a platba daně za 2/2017 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 2/2017
kontrolní hlášení za 2/2017 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.3. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2017 (CÚ)
27.3. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2017
31.3. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2017

 Duben 2017

3.4. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2016
formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2016
odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín daňového přiznání za rok 2016 na finanční úřad
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2016, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
10.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2017
10.4. Spotřební daně platba za 2/2017 (CÚ) (kromě lihu)
18.4. Silniční daň záloha za měsíce 1,2,3/2017
20.4. Sociální pojištění záloha za 3/2017
25.4. DPH přiznání a platba daně za 3/2017 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí r. 2017 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 3/2017 a 1. čtvrtletí 2017
kontrolní hlášení za 3/2017 – FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.4. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2017 (CÚ)
25.4. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2017

Květen 2017

2.5. Daň z příjmů odvod srážkové daně za měsíc 3/2017
2.5. Sociální pojištění při zpracování přiznání za rok 2016 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ
2.5. Zdravotní pojištění při zpracování přiznání za rok 2016 daň. poradcem předložení plné moci ZP
2.5. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2017
2.5. Sociální pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2016, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
2.5. Zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2016, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
9.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2017
10.5. Spotřební daně platba daně za 3/2017 (CÚ) (kromě lihu)
10.5. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2016 (do 8 dnů od podání přehledu)
10.5. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2016 (do 8 dnů od podání přehledu)
22.5. Sociální pojištění záloha za 4/2017
25.5. DPH přiznání a platba daně za 4/2017 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 4/2017
kontrolní hlášení za 4/2017 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.5. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2017 (CÚ)
25.5. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2017
31.5. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2017
31.5. Daň z nemovitých věcí platba daně za rok 2017 do částky 5000 Kč, jinak platba 1/2 daně za rok 2017

Červen 2017

8.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2017
9.6. Spotřební daně platba daně za 4/2017 (CÚ) (kromě lihu)
15.6. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí
    pololetní záloha za 1. pololetí
20.6. Sociální pojištění záloha za 5/2017
26.6. DPH přiznání a platba daně za 5/2017 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 5/2017
kontrolní hlášení za 5/2017 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26.6. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2017 (CÚ)
26.6. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2017
30.6. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2017

 Červenec 2017

3.7. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2016 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo společnost podléhá povinnému auditu
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2016, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daň.poradcem)
10.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2017
10.7. Spotřební daně platba daně za 5/2017 (CÚ) (kromě lihu)
17.7. Silniční daň záloha za měsíce 4,5,6/2017
20.7. Sociální pojištění záloha za 6/2017
25.7. DPH přiznání a platba daně za 6/2017 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2017 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 6/2017 a 2. čtvrtletí 2017
kontrolní hlášení za 6/2017 – FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.7. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2017 (CÚ)
25.7. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2017
31.7. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2017
31.7. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2017

Srpen 2017

3.8. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2016, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
8.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2017
9.8. Spotřební daně platba daně za 6/2017 (CÚ) (kromě lihu)
9.8. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2016 (do 8 dnů od podání přehledu)
21.8. Sociální pojištění záloha za 7/2017
25.8. DPH přiznání a platba daně za 7/2017 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 7/2017
kontrolní hlášení za 7/2017 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.8. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2017 (CÚ)
25.8. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2017
31.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2017
31.8. Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně za rok 2017 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší
než 5000 Kč

 Září 2017

8.9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2017
11.9. Spotřební daně platba daně za 7/2017 (CÚ) (kromě lihu)
15.9. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3.čtvrtletí
20.9. Sociální pojištění záloha za 8/2017
25.9. DPH přiznání a platba daně za 8/2017 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 8/2017
kontrolní hlášení za 8/2017 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.9. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2017 (CÚ)
25.9. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2017

 Říjen 2017

2.10. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2017
9.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2017
10.10. Spotřební daně platba daně za 8/2017 (CÚ) (kromě lihu)
16.10. Silniční daň záloha za měsíce 7,8,9/2017
20.10. Sociální pojištění záloha za 9/2017
25.10. DPH přiznání a platba daně za 9/2017 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2017 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 9/2017 a 3. čtrvtletí 2017
kontrolní hlášení za 9/2017 – FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2017 (CÚ)
25.10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 9/2017
31.10. DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny
31.10. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2017
31.10. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí roku 2017

Listopad 2017

8.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2017
9.11. Spotřební daně platba daně za 9/2017 (CÚ) (kromě lihu)
20.11. Sociální pojištění záloha za 10/2017
27.11. DPH přiznání a platba daně za 10/2017 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 10/2017
kontrolní hlášení za 10/2017 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2017 (CÚ)
27.11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2017
30.11. Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně za rok 2017 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)
30.11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2017

Prosinec 2017

8.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2017
11.12. Spotřební daně platba daně za 10/2017 (CÚ) (kromě lihu)
15.12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4.čtvrtletí
    pololetní záloha za 2. pololetí
15.12. Silniční daň záloha za měsíce 10,11/2017
20.12. Sociální pojištění záloha za 11/2017
27.12. DPH přiznání a platba daně za 11/2017 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 11/2017
kontrolní hlášení za 11/2017 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2017 (CÚ)
27.12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2017