Mzdová agenda

V rámci vedení mzdové agendy poskytujeme:

 • přihlášení/odhlášení organizace a jejích zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • měsíční výpočet hrubé mzdy na základě klientem dodaných podkladů (docházka zaměstnanců)
 • měsíční výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti
 • zpracování a zasílání měsíčních přehledů o vyměřovacích základech pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • zpracovávání a zasílání hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • zpracování vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců
 • zpracování a vedení mzdových listů
 • zastupování na příslušných úřadech při kontrolách
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob a funkčních požitků