Účetnictví

Službu zpracování a vedení účetnictví nabízíme malým a středním firmám.

V rámci vedení účetnictví poskytujeme:

 • zpracování účetní osnovy s optimálně nastavenou analytickou evidencí
 • kontrola a zaúčtování klientem dodaných dokladů
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladní knihy a knih pohledávek a závazků
 • vedení knihy dlouhodobého majetku včetně daňové optimalizace odpisů
 • poskytování průběžných přehledů hospodaření
 • inventarizace zásob i dlouhodobého majetku
 • u plátců DPH zpracování přiznání k DPH včetně záznamních povinností
 • zpracování účetní závěrky, tzn. rozvahy, výsledovky, přílohy
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • zpracování daňového přiznání k silniční dani
 • účetní a daňové konzultace