Účetnictví

Službu zpracování a vedení účetnictví nabízíme malým a středním firmám.

V rámci vedení účetnictví poskytujeme:

  • zpracování účetní osnovy s optimálně nastavenou analytickou evidencí
  • kontrola a zaúčtování klientem dodaných dokladů
  • vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladní knihy a knih pohledávek a závazků
  • vedení knihy dlouhodobého majetku včetně daňové optimalizace odpisů
  • poskytování průběžných přehledů hospodaření
  • inventarizace zásob i dlouhodobého majetku
  • u plátců DPH zpracování přiznání k DPH včetně záznamních povinností
  • zpracování účetní závěrky, tzn. rozvahy, výsledovky, přílohy
  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
  • zpracování daňového přiznání k silniční dani
  • účetní a daňové konzultace